Vielä havusellutehtaasta

Kiitos Sauli Ahveniemelle kirjoituksesta 30.7., vaikka en täysin ymmärrä miksi kirjoitus on merkitty vastineeksi minulle. Itse kritisoin 28.7. kirjoituksia, jotka perustuvat mututuntumaan faktojen sijasta, päämääränään vain pelottelu aidon keskustelun sijaan. Mielestäni Ahvenniemen kirjoitus ei kuulu tähän kategoriaan, sillä hän muun muassa siteerasi alan tutkijoita, toi ilmi täsmällisiä lukuja ja ennen kaikkea nosti esiin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällaista kirjoittelua me tarvitsemme.

Ahvenniemi nosti esiin tehtaan sijainnin, sillä tehdas tulisi sijoittumaan lähelle asutusta. Huoli on ymmärrettävä, mutta jos tehdas on maakuntaan tullakseen, on Sorsasalo näillä näkymin ainoa mahdollinen paikka.

Alueen varaaminen pienille ja keskisuurille yrityksille nousi myös kirjoituksessa esiin; itse en ole millään tapaa alan asiantuntija, mutta nostan muutaman seikan esille. Ensiksikin, millä tavoin pienille ja keskisuurille yrityksille varattu alue tuo lisää rahaa maakuntaan? Se voi saada aikaan muuttoliikettä pienemmistä kunnista yritysalueelle eli yritysten siirtymistä maakunnan ja Suomen sisällä, mutta ei ymmärtääkseni toisi lisärahaa juurikaan. Kuopiossa monet liiketilojen rakentamiseen tähtäävät hankkeet ovat jo jäissä juuri kysynnän vähyyden takia.

Uusi havusellutehdas toisi nimenomaan 1,4 miljardia ulkopuolista rahaa alueelle sekä ulkomaisten rahoittajien vuoksi kokonaan uutta rahaa Suomeen. Tätä tarvitsemme yksin kansantaloutemme tähden; Suomessa jo 10. vuotta peräkkäin investointiaste on poistoja pienempi, eli pääomaa kuluu vauhdilla. Sen takia meidän tulisikin nimenomaan hankkia ulkomaisia investointeja ja tämä nostaa Finnpulpin ennen kaikkea kansallisesti merkittäväksi hankkeeksi. Ja rahoitusta voi yritys alkaa keräämään vasta, kun YVA on saatu valmiiksi, niin kuin alalla normaalistikin toimitaan.

Julkaistu Savon Sanomissa 8.8.2015