Opintotuki nousee, vihdoinkin!

Keskustelu hallitukselle tehdystä opintotukiselvityksestä on keskittynyt pääosin siihen, että opintorahaa aiotaan pienentää noin 86 eurolla kuussa. Summa on toki suuri, sillä meillä opiskelijoilla on jo valmiiksi pienet tulot. Esiin tulisi kuitenkin nostaa selvityksessä mainittu, erittäin odotettu uudistus eli opintotuen kuukausittaisen kokonaismäärän nostaminen 1100 euroon, mikä tarkoittaisi noin 200 euron nousua nykytilaan verrattuna.

Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta. Suomi on jo pitkään ollut muita Pohjoismaita jäljessä opintotuen määrässä; esimerkiksi Ruotsissa opintotuki on 2476 kruunua viikossa, mikä tekee hieman yli 1100 euroa kuussa. Ero Tanskaan ja Norjaan on samaa luokkaa. Käytännössä opiskelijan käytettävissä oleva raha määrä kuukautta kohti nousisi uudistuksen myötä.

Suomen opintotuki lähenisi muita Pohjoismaita myös lainapainotteisuuden kasvun vuoksi. Esimerkiksi Ruotsissa lainan osuus opintotuesta on hieman yli 2/3. Tanskassa taas 1/3, mutta siellä lainalla on todella tiukat maksuehdot, muun muassa lainan lyhennykset tulee aloittaa vuoden sisällä valmistumisesta. Lainapainotteisuuden kasvu pelottaa monia nuoria, sillä nuorena ei haluta elää velkataakan kanssa. Ymmärrän tämän täysin, mutta turha pelottelu tulisi nyt jättää sivuun. Jos esimerkiksi haluaa viisivuotisessa tutkinnossa lainalla korvata opintorahan leikkauksen, eli 86 euroa kuussa, tarkoittaisi se noin 3000 euroa velkaa opintojen päättyessä, ei kymmeniä tuhansia niin kuin on heitetty. Lisäksi takaisinmaksuajat tulevat säilymään yhtä joustavina kuin nyt, eli työttömyysjaksot eivät aiheuta suurta ongelmaa takaisinmaksun kanssa.

Opintorahan leikkaus on valitettavaa; luulen kaikkien ymmärtävän, että jos taloudellinen tilanne olisi parempi, tähän ei ryhdyttäisi. Nyt kuitenkin kaikki joutuvat tinkimään eduistaan. En todellakaan haluaisi, että esitys kaatuu, ja sen jälkeen säästöt kohdistuisivat muihin ihmisryhmiin; vanhuksiin, työttömiin tai lapsiperheisiin. Myös meidän opiskelijoiden ikävä tehtävä on kantaa osamme valtion säästöissä.

Kirjoitus julkaistu Savon Sanomissa 20.3.2016