Nyt tarvitaan uutta ja tuhoisaa

Olin aiemmin tänään talousseminaarissa, jonka aiheena oli ”Kutsu nousuun” eli miten saisimme Suomen nousemaan nykyisestä taantuman ja nollakasvun kierteestä. Puhujina olivat muun muassa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja perheyritystenliiton toimitusjohtaja, entinen pääekonomisti Leena Mörttinen. Seminaarin ydinviesti meille oli, että nyt jos koskaan me tarvitsemme rohkeita ratkaisuja, uusia ideoita ja ennen kaikkea luovaa tuhoa, johon otsikkokin viittaa.

Luova tuho tarkoittaa talouden tuottavuuden kasvua siten, että alat, jotka eivät enää työllistä tai pärjää uudessa tilanteessa, voivat pienetä, jotta uudet ja tulevaisuuteen tähtäävät alat voivat nousta. Eli toisin sanoen annetaan tilaa uusille innovaatioille, jotta meille riittää tulevaisuudessakin työtä ja mahdollisuuksia. Luovan tuhon tärkeys korostuu nykyisessä maailmassa, jossa tilanteet ja muutokset ovat äkkinäisiä, ja vain ketterimmät saavat hyödyt. Meidän tulisi siis olla entistä muuntautumiskykyisempiä, parantamisen varaa meillä nimittäin on!

Suomessa esimerkiksi käytetään tällä hetkellä yli miljardi euroa erilaisiin IT-hankkeisiin. Olemme myös jo aiemmin käyttäneet runsaasti rahaa erilaisiin digitaalisiin järjestelmiin, jotka eivät kuitenkaan keskustele keskenään. Olemme noudattaneet vanhaa tapaa, eli keskushallintojohtoisesti jokainen sektori miettii itse, miten ongelma ratkaistaisiin. Tämä ei jätä tilaa luovuudelle, ja vasta nyt olemme heräämässä siihen, että meidän tulisi reagoida nopeammin uusin asioihin. Vanhalla tavalla ei voi vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Vapaavuori nosti esiin hallituksen BCD-strategian, johon sisältyy ne tekijät, joille maailmalla on kysyntää ja ennen kaikkea meillä osaamista: Biotalous, cleantech ja digitalisaatio. Tämä on loistava lähtökohta aloittaa muutos; tiedostamme omat vahvuutemme, joiden varaan tulevaisuus voidaan rakentaa. Tämä edellyttää kuitenkin, että olemme ketteriä ja innovatiivisia. Tässä piileekin juuri mahdollisuutemme: tehdään modernisti, tehdään rohkeasti ja, tärkeintä kaikista, ollaan luovia! Suomi tulee pärjäämään, mutta se vaati työtä ja uusia ratkaisuja.