Tulevissa kuntavaaleissa valitaan ne päättäjät, jotka tulevat luomaan suuntaviivat Kuopion kehitykselle pitkäksi aikaa. Siksi haluan olla mukana päätöksenteossa, tuoda siihen oman näkökulmani. Tarvitsemme nyt pitkäjänteisyyttä, osaamista sekä tulevaisuuden tekoja tänään.


Print

ÄLYKKÄÄMPÄÄ KOULUTUSTA

Koulutus on Suomessa tällä hetkellä murrostilassa: opintosuunnitelmat ovat uudistuneet, digitalisaatio vyöryy voimalla kouluihin ja säästöjen keskellä pitäisi pystyä pitämää koulutuksen taso korkealla. Kuopion tulee olla koulutuksen edellä kävijä koko Suomessa, ja meillä on siihen loistavat mahdollisuudet: Savilahti-projektissa ollaan luomassa uuttaa koulutuskeskittymää Savonian, Sakkyn ja Itä-Suomen yliopiston välillä. Meidän tulee luoda mahdollisuuksia yksilöllisempään opintojen suunnitteluun ja yhteistyötä oppilaitosten välillä tulee lisätä. Lisäksi lukioissa pitää turvata mahdollisuus riittävään opinto-ohjaukseen, jotta välivuosien määrää saadaan pienennettyä.


Print

KEHITTYVÄ KUOPIO

Kuopiossa on tällä hetkellä yli 4 miljardin euron arvosta investointeja, muun muassa Savilahti-projekti, 1,5 miljardia ja Mölymäen alue, 500 miljoonaa. Kuopio tulee siis kasvamaan ja kehittymään tulevina vuosina voimakkaasti. Sen vuoksi tarvitsemme rohkeutta viedä nuo kunnianhimoiset hankkeet loppuun sekä suunnitella myös uusia.


Print

HYVINVOINTIA HUOMENNAKIN

Kuopiossa rakennetaan paljon, mikä on loistava asia. Se ei saa silti viedä huomiota kaikkein tärkeimmältä asialta eli ihmisten hyvinvoinnilta. Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista on toimeenpanna Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite harrastustakuusta eli siitä, että jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Sen lisäksi meidän tulee panostaa Kuopiossa tapahtumiin ja siihen, että Kuopiossa on tulevaisuudessa helppo järjestää myös uusia tapahtumia.